سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
نئوتریس و یاهو - بخش دوم (شنبه 86/9/3 ساعت 10:59 عصر)

NeoTrace  Version 3.25 - TRIAL Trace Results
Target: www.yahoo.com
Date: 2007/11/09 (Friday), 12:03:37 ق.ظ
Nodes: 10


Node Data
Node Net Reg IP Address      Location            Node Name
   1   -   - 192.168.238.238 TEHRAN              56t-21748991be0
   2   1   - 80.191.222.2    TEHRAN             
   3   1   - 80.191.223.254  TEHRAN             
   4   1   - 80.191.222.1    TEHRAN             
   5   2   - 217.218.224.253 Zanjan             
   6   2   - 217.218.232.249 Qazvin             
   7   2   - 217.218.158.42  TEHRAN             
   8   3   - 195.146.33.34   TEHRAN             
   9   2   - 217.218.155.42  TEHRAN             
  10   4   1 87.248.113.14   DUBLIN              f1.us.www.vip.ird.yahoo.com


Packet Data
Node High Low  Avg  Tot  Lost
   1    0    0    0    1    0
   2 3060 2783 2932    5    1
   3 3252 2766 3100    5    1
   4 3147 3147 3147    5    4
   5 3233 3060 3161    6    3
   6 3208 3051 3131    4    1
   7 3300 3020 3163    3    0
   8 3416 3091 3286    3    0
   9 3174 2295 2824    5    2
  10 3368 2778 3061    5    2


Network Data
Network id#: 1

OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgID:      RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:       Amsterdam
StateProv: 
PostalCode: 1001EB
Country:    NL

Network id#: 2

OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgID:      RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:       Amsterdam
StateProv: 
PostalCode: 1001EB
Country:    NL

Network id#: 3
iran isfahan chahar bagh abasi street
   kooche pasaj kazerooni sakhteman shomare 4 of dci comunication

Network id#: 4

OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgID:      RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:       Amsterdam
StateProv: 
PostalCode: 1001EB
Country:    NL

 

Registrant Data
Registrant id#: 1
See Registrant Pane for registrant contact information.

_____

نودها

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جغرافیا 
  • بازدیدهای این وبلاگ ?
  • امروز: 2 بازدید
    بازدید دیروز: 0
    کل بازدیدها: 1481 بازدید
  • درباره من
  • اشتراک در خبرنامه
  •